Om

Om Sommarhemmet


Sommarhemmet ägs och drivs av lokalföreningen IOGT-NTO 215 Höga Nord och är en alkohol och drogfri mötesplats.


Den har betytt mycket för den lokala bygden under åren. Bland annat så är det många som kommer ihåg simskolan som bedrevs på Sommarhemmet. Föreningen IOGT-NTO 215 Höga Nord startades 1882 och huset (Sommarhemmet) började byggas 1921